Welkom bij Internal Balance Massagepraktijk
COVID-19 protocol

Massage is therapy for the mind, body and spirit

Massagepraktijk COVID-19 protocol.

English translation scroll down

 • Bij COVID-19, verkoudheids- en/of griep symptomen van jezelf en / of huisgenoten (zoals neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38ᵒC koorts), blijf je thuis!
 • De masseuse houdt zich aan de RIVM-richtlijnen.
 • We schudden geen handen.
 • Schoenen uit bij binnenkomst.
 • Je handen worden ontsmet met gel. De masseuse doet dit ook, zodat je kan zien dat eenieder aan het protocol houd.
 • In de praktijkruimte worden gedurende de werkdag alle contactpunten meerdere keren schoongemaakt. De ruimte wordt zoveel als mogelijk geventileerd.
 • Je wordt zo ingepland dat je geen andere cliënten tegenkomt (mits anders afgesproken). Houd 1,5 meter afstand.
 • Er wordt door cliënt registratie contactgegevens bron- en contractonderzoek formulier ingevuld.
 • Internal Balance volgen de richtlijnen van het RIVM en de beroepsvereniging van stoelmasseurs op de voet. Mochten er wijzigingen in de maatregelen zijn dan voeren wij deze direct door. In het licht van onze garantie dat wij er alles aan zullen doen om besmettingen te voorkomen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen die plaatsvinden tijdens de massage afspraak.
 • Geniet van je massage moment, daarom graag je mobiel uit!

 

English translation

Welkom Massage practice COVID-19 protocol.

 • With COVID-19, cold and / or flu symptoms of yourself and / or roommates (such as a nose cold, cough, sore throat, chest tightness, more than 38ᵒC fever), you stay at home!
 • The masseuse adheres to the RIVM guidelines.
 • We don’t shake hands.
 • Shoes off upon entrance.
 • Your hands are disinfected with gel. The masseuse does this too, so that you can see that everyone is following the protocol.
 • In the practice room, all contact points are cleaned several times during the working day. The room is ventilated as much as possible.
 • You are scheduled in such a way that you do not meet other clients (unless otherwise agreed). Keep 1.5 meters away.
 • Contact details for source and contract research form are completed by client registration.
 • Internal Balance closely follows the guidelines of the RIVM and the professional association of chair masseurs. If there are changes in the measures, we will implement them immediately. In light of our guarantee that we will do everything we can to prevent infections, we do not accept any liability for any infections that occur during the massage appointment.
 • Enjoy your massage moment, so please turn off your mobile!